فکرکده بزرگ‌ترین کافه بازی دنیا

همه دسته بندی ها

ورودی بـــازی
پیشـــــنهاد ویـــژه
ســـــالاد
مـــــزه
بشــقاب (غذای اصــلی)
پاســــتا
ســــاندویچ
برگـــر
شیــک
نوشیدنـــی‌ گـــــــرم
نوشیدنــی‌ ســـــرد
آیس کـــافی
چای و دمــنوش
دســـر
سوپ
پیتزا

توجه: پیتزاها در شعبه شریعتی قابل سفارش نیست

پیمایش به بالا