خدمات فکرکده

بردگیم

فکرکـده بـا گنجینـه ۳۰۰۰ بـازی در شـعب مختلـف، بزرگتریـن آرشـیو بـازی را در اختیـار دارد. آمـوزش تخصصـی ایـن بـازی هـا بـا پروتکل هـای ویـژه آمـوزش و انتخـاب بـازی بـرای گـروه هـای مختلـف، فکرکـده را بـه مجموعـه ویـژه ای تبدیـل کـرده اسـت. روش هــای انتخــاب بــازی و پروتـکـل هــای آموزشــی فکرکــده منحصــر بفــرد و حاصــل ســال هــا تجربـه تخصصـی بـوده اسـت و مـی تـوان گفـت در حـال حاضـر از مجموعـه هـای تخصصی و سـرآمد، در بیـن بردگیـم کافـه هـای جهـان مـی باشـد. 

بردگیم چیست؟

همان بازی رومیزی خودمان است که قدیم‌ترها، به آن بازی تخته‌ ای هم می‌گفتند. بازی‌‌هایی که در ظاهر به یک صفحه همراه با ورق، مهره یا تاس محدود می‌شوند ولی در باطن، یک داستان و استراتژی حساب شده دارند و طبق یک سری قوانین از پیش تایین شده هدایت می‌شوند.

انواع مختلف بردگیم:

نکته قابل توجه در مورد بردگیم هایی که در لیست به عنوان مثال ذکر می‌شوند، این است که هربازی، می‌تواند به جز یک ژانرخاص، ویژگی‌هایی از ژانرهای دیگر را هم در خود داشته باشد. به همین دلیل هیچ‌یک از بازی‌های آورده شده، در انحصار یک ژانر و محدود به یک ژانر نیستند و بسیاری از بازی‌ها جایگاهی میان ژانری دارند. با این حال، اصطلاحات و ژانرهای بررسی شده در این مطلب، رایج‌ترین و پرطرفدارترین ژانرهای بازی‌های رومیزی را شامل می‌شوند.

انتزاعی (Abstract):

بردگیم های بدون تم و موضوعی خاص که داستان خاصی را روایت نکرده، شخصیت‌های داستانی ندارند و مخاطب را به دنیایی جدید و خارج از دنیایی واقعی نمی‌برند، در دسته‌ بازی‌های انتزاعی قرار می‌گیرند. برخی از بازی‌های انتزاعی تم و داستانی به شدت خلاصه دارند، اما به علت فاصله بسیاری زیادی که میان تم بازی با تجربه حقیقی بازی وجود دارد، بازیکن را درگیر تم نکرده و فقط در بخش تجربه بازی تمرکز می‌کنند. بازی‌هایی مثل دوز یا چکرز خالص‌ترین نمونه‌های بازی‌های انتزاعی هستند، در حالی که شطرنج به علت تم جنگی و نام‌گذاری قطعات بازی مثل پیاده‌نظام و شاه و وزیر، به نسبت تم و داستان بیشتری را در خود جای داده است

کنترلر منطقه (Area control):

بازی‌هایی با نوعی نقشه یا صفحه که فضایی را مشخص کرده و بازیکنان به روش‌های مختلفی مثل قرار دادن قطعات‌شان در منطقه یا برداشتن قطعات مربوط به رقیب‌ها از آن منطقه، بر سر تسلط داشتن بر آن رقابت می‌کنند، در این دسته جای می‌گیرند. گاهی اوقات کنترل کردن منطقه از طریق بستن دسترسی رقیب به یک منطقه خاص به دست می‌آید و شما به طور مستقیم بر آن منطقه تسلط نخواهید داشت. برخی اعتقاد دارند که بازی Scrabble هم در این ژانر جای می‌گیرد.

لگیسی (legacy)/دارای کمپین:

بازی‌های دارای کمپین (بخش داستانی) با جلسات بازی‌ مجزا که سناریو‌هایی مرتبط با هم را دنبال می‌کنند، تعریف می‌شوند. در این بازی‌ها کنش‌ها و پیامد‌های یک سناریو معمولا بر رخدادهای سناریو‌های بعدی اثرگذاری است و جریان داستان را دچار تحول می‌کند. بازی‌های لگیسی نوعی خاص از بازی‌های دارای کمپین‌اند که انتخاب‌ها و کنش‌های بازیکنان، تغییراتی دائمی (معمولا فیزیکی)  در بازی و قطعات بازی ایجاد خواهد کرد، از چسباندن استیکرهای متفاوت روی صفحه (تخته) یا قطعات گرفته تا پاره کردن کارت‌ها، بازی‌های لگیسی معمولا تجربه‌ای یکبار مصرف دارند اما معمولا بخش کمپینی پربار و طولانی را ارائه می‌کنند. در بازی‌های لگیسی معمولا مکانیک‌های جدید و متفاوتی با پیشبرد داستان و کمپین معرفی می‌شوند و رخداد‌های داستانی جدیدی رونمایی می‌شوند که هیجان بازی را دوچندان می‌کنند.

بازی‌های نقش آفرینی (Role Playing Game):

این دست از بازی‌ها، معمولا داستانی طولانی و جذاب را روایت می‌کنند که براساس تصمیمات بازیکنان دچار تحول می‌شود، در بازی‌های نقش آفرینی، بازیکنان شخصیت‌ مخصوص به خود را با توانایی‌ها و ویژگی‌های شخصیتی خاص ساخته و بر اساس سناریو و دفترچه قوانین مشخص، ماجرای خود را آغاز می‌کنند. در بازی‌های نقش آفرینی، نتیجه کنش‌ها از طریق ریختن تاس مشخص می‌شود. همچنین ویژگی‌ها شخصیتی و توانایی‌های خاص شخصیت‌ها که در طول داستان پیشرفت می‌کنند، ویژگی‌ها و شرایط خاصی را به نتایج هر تاس ریختن اضافه می‌کنند و گاهی می‌توانند موجب تغییر نتایج کنش‌ها و حتی مبارزات شوند. بازی‌های نقش آفرینی تمرکز ویژه‌ای روی مکانیک لول آپ (Level UP) دارند تا بازیکنان بتوانند شخصیت‌‌هایشان را در طول بازی ارتقا دهند. مهم‌ترین ویژگی‌ بازی‌های نقش آفرینی، پیشرفت شخصیت‌ها و نتایج تصادفی کنش‌های بازیکنان است.

 

Deck builder:

در بردگیم های دک بیلدر، بازیکنان بازی را با دستی (Deck) از کارت‌های مشابه آغاز می‌کنند، اما هربازیکن به روش مخصوص خودش این «دست» از کارت‌های مشابه ابتدایی را در طول بازی دچار تغییر و تحول کرده و کارت‌‌های قدرتمندتر را به «دست» اضافه و کارت‌های ضعیف‌تر را از دست کارت‌هایش حذف می‌کند. بازی‌های دک بیلدر معمولا با عناوین deck construction اشتباه گرفته می‌شوند. در بازی‌های دک بیلدر عمل شخصی‌سازی کارت‌ها به عنوان بخشی از هسته‌اصلی گیم‌پلی بازی انجام می‌شود. بازیکنان در طول یک جلسه از بازی، دست کارت‌هایشان را ساخته و سپس برای جلسات دیگر همه‌چیز به حالت اول بازمی‌گردند. در صورتی که در بازی‌های  deck construction مثل بازی‌های کارتی مبادله‌ای، عمل ساخت و شخصی سازی دست کارت‌ها، دور از میز و بین هر جلسه از بازی اتفاق می‌افتد.

Deck construction:

نوعی از بردگیم های کارتی که در آن بازیکنان دست‌هایی (Deck)‌ متفاوت از کارت‌ها که قبل از آغاز بازی و از میان گستره عظیمی از انتخاب‌ها و براساس قوانین مشخص ساخته شده‌اند، استفاده می‌کنند. در این بازی‌ها، هربازیکن دست کارت‌ّهای مخصوص به خود را به ظرافت طراحی کرده و به مبارزه با رقبا می‌رود – اکثر بازی‌های کارتی ویدیویی مثل Gwent از چنین فرمولی استفاده می‌کنند. –  دو مدل انتشار بازی این نوع از بازی‌ها وجود دارد: در بازی‌های کارتی مبادله‌ای  (Trading card games) یا بازی‌های کارتی جمع کردنی (collectible card games) پک‌های ارتقا که هریک با دستی از کارت‌های تصادفی پرشده‌اند به فروش می‌رسند و بازیکنان باید با خرید تصادفی این پک‌ها به کارت‌های دلخواه برسند (مثل کارت‌های موجود در آدامس‌های قدیمی)، در حالی که در بازی‌های کارتی زنده (living card games) و بازی‌های کارتی قابل گسترش (expandable deck games) ست‌های مشخص و واضحی با توضیحات کامل را در هر بسته گسترش دهنده به بازیکنان ارائه می‌کنند. (نام بازی‌های کارتی زنده به طور خاص به بازی‌های این چنین که توسط شرکت Fantasy Flight Games منتشر می‌شوند اشاره دارد)

مهارتی (Dexterity):

بردگیم‌ هایی با دخالت مهارت‌های فیزیکی در این دسته قرار دارند.  چه  مثل بازی twister از کل بدن استفاده کنند یا مثل بازی جنگا فقط انگشتان بازیکنان را با مهارتی خاص به کار بگیرند، یا مثل بازی Flick ‘em بازیکنان را با ضربه زدن به دیسک‌هایی کوچک با شرایط و قوانینی خاص به چالش بکشند. بازی‌های مهارتی، ایجاد تعادل میان قطعات، ساخت سازه‌های فیزیکی، جایگزاری قطعات کوچک روی سازه‌های پیچیده و حتی فعالیت‌های فیزیکی دیگری مثل پریدن یا دویدن را هم شامل می‌شوند.

 

درفتینگ (Drafting):

درفتینگ یا طراحی کردن، مکانیکی ‌است که طی آن مجموعه‌ای از گزینه‌های مختلف در مقابل بازیکنان قرار می‌گیرد – معمولا شامل کارت‌هایی متفاوت یا تاس‌هایی مختلف –  و بازیکنان باید یکی از گزینه‌های ارائه شده را برداشته و باقی به بازیکن بعدی بدهند، سپس بازیکن بعدی هم باید از میان گزینه‌ها موجود یکی را انتخاب کرده و باقی را به بازیکن بعدی بسپارد، این روند به همین شکل ادامه خواهد داشت. انتخاب‌ها باید از گستره‌ای مشابه و یکسان یا دستی از کارت‌ّهای یکسان که میان بازیکنان در چرخش است صورت بگیرد. مکانیک  درفتینگ می‌تواند صرفا قسمت کوتاهی از یک بازی مثل انتخاب یک توانایی برای استفاده در یک راند را شامل شود یا تصمیمی برای تمام بازی باشد

دخمه گردی (Dungeon-crawler):

دربازی‌های دخمه گردی، یا سیاه‌چال‌گردی، بازیکنان در نقش شخصیت‌هایی قرار می‌گیرند مسیری را در یک مکان خاص دنبال می‌کنند، این مکان معمولا به شکل نقشه‌ای با بخش‌های مربعی یا شش‌ضلعی، صفحه‌ای از یک کتاب یا نقشه‌های مینیاتوری نشان داده می‌شود. بازیکنان در این بازی‌‌ها همراه با شخصیت‌هایشان دشمنانی که توسط یک بازیکن دیگر، یک نرم‌افزار همراه یا سیستم‌هایی خاص در بازی کنترل می‌شوند را شکست داده و ماموریت‌شان را پیش می‌برند. این نوع بازی‌ها معمولا داستان‌هایی جذاب داشته و همکاری میان بازیکنان را طلب می‌کنند.

Engine-builder:

در طول جلسه‌ای از  یک بازی رومیزی بازیکنان یک «موتور پیشرانه» می‌سازند؛ چیزی که منابع اولیه و ساده یا کنش‌های اولیه و ساده را به منابعی بیشتر و ارزشمندتر تبدیل می‌کند که بازهم به منابع و کنش‌های مهم‌تر تبدیل می‌شوند. ساخت یک موتور پیشرانه مناسب، زنجیره‌ای از اتفاقات را ایجاد می‌کند که طی آن بازیکن به منابع بیشتر و ارزشمندتر دست پیدا کرده و در نقطه‌ای از این زنجیره به پیروزی می‌رسد.

بازی‌های اروپایی (Eurogame):

یوروگیم‌ها بازی‌‌هایی استراتژیک با تمرکز بر میکانیک‌هایی پیچیده و غیرتصادفی‌اند که گیم‌پلی را به تم و روایت داستان ترجیح می‌دهند. یوروگیم‌ها معمولا بازی‌هایی رقابتی هستند که برخلاف بازی‌های امریکایی، تعامل و رقابت میان بازیکنان را به جای مبارزه و مقابله،‌از طریق نوعی رقابت انفعالی ایجاد می‌کنند. در یوروگیم‌ها خبری از جنگ یا مقابله مستقیم بازیکنان با هم نیست، اما در مقابل بازیکنان از طریق انحصار منابع، برنامه‌ریزی یا روش‌های غیرمستقیم با هم تعامل داشته و با هم رقابت می‌کنند. معمولا به واسطه وجود مکانیک‌های دقیق، نقش شانس، اتفاقات تصادفی و رویداد‌های تماتیک (داستانی) در یوروگیم‌های به شدت کاهش پیدا می‌کند. نام یوروگیم به این دلیل به این نوع از بازی‌ها داده شده که بسیاری از نمونه‌های اولیه بازی‌های استراتژیک با تعامل انفعالی و نقش محدود شده شانس، در اروپا و به طور خاص در آلمان تولید شدند. در مقابل اکثر بازی‌های تماتیک و داستان محور که شانس نقش مهمی در پیشبرد آن‌ها دارد در امریکا تولید شدند که حالا به بازی‌های سبک امریکایی (American-style) مشهورند.

Push-your-luck:

بردگیم هایی که بازیکنان را به خطرکردن برای به دست اوردن پاداش‌های افزایشی ترغیب می‌کنند در این دسته جای می‌گیرند. در این بازی‌ها بازیکنان باید انتخاب کنند که به مقداری از منابع یا پاداش‌هایی که به دست اورده‌اند راضی باشند، یا با فشار آوردن به شانس، برای به دست آوردن منابع و پاداش‌های بیشتر، داشته‌های فعلی‌شان را به خطر بیاندازند. در این نوع از بازی‌ها، یک ریسک اشتباه می‌تواند به معنای از دست رفتن تمامی امتیازهای اندوخته بازیکن باشد. همانطور که از نام این ژانر پیداست، بازی‌های Push-your-luck کاملا به شانس و ریسک پذیری بازیکنان وابسته‌اند.
تاس بریز و بنویس (Roll-and-write):

در این دسته از بازی‌ها، بازیکنان در ابتدا یک یا چند تاس می‌ریزند و سپس تصمیم می‌گیرند که چگونه از نتیجه به دست آمده استفاده کرده و نتیجه را روی یک برگه شخصی بنویسند. هر تصمیم در این نوع از بازی‌ها  روی گزینه‌های بعدی و گزینه‌های در دسترس بازیکنان تاثیر خواهد داشت، پس حتی در بازی‌هایی که همه از تاس‌هایی مشابه استفاده می‌کنند، تصمیم‌های متفاوت هرفرد در ابتدای بازی، ممکن است به نتایج کاملا متفاوتی منتهی شود. برخی از بازی‌‌های این سبک جای تاس را با قطعات دیگری مثل تاس یا مجسمه‌های مینیاتوری عوض می‌کنند و مکانیک‌های متفاوتی برای بازی می‌سازند.

تاس بریز و حرکت کن (Roll-and-move):
در این نوع از بازی‌ها، بازیکنان یک یا دو تاس می‌ریزند و سپس مهره‌هایشان را به تعداد اعداد نشان داده شده روی تاس‌ها، حرکت می‌دهند، حرکت مهره‌های بازیکنان معمولا  روی یک مسیر یا فضاهای مشخص شده و نقطه شروع و پایان انجام می‌گیرد. معمولا قرار گرفتن مهره روی فضاهایی خاص باعث رخ دادن اتفاقات یا آغاز شدن یک کنش جدید در بازی می‌شود که گزینه‌های متفاوتی در اختیار بازیکن قرار می‌دهد، همچنین ممکن است قرار گرفتن روی فضایی خاص، باعث تنبیه بازیکن شود. به همین سادگی!‌

استنتاج اجتماعی (Social deduction):

یک یا دو بازیکن از جمع، رازی بزرگ دارد و باقی اعضا باید این بازیکنان راز دار را پیدا کنند. دروغ گفتن، بلوف زدن، اتهام‌های ناگهانی و بحث‌های طولانی برسر بیگناهی یا گناه‌کار بودن افراد، از ویژگی‌های اصلی بازی‌های استنتاج اجتماعی است که گاهی با مکانیک نقش مخفی نیز ترکیب می‌شوند. طی این مکانیک، بازیکنان نقش‌هایی با توانایی‌های منحصر به فرد دارند که فقط خودشان از آن‌ها اطلاع خواهند داشت و باید ماموریت‌هایی خاص را به انجام برسانند. هدف کلی بازی‌های  استنتاج اجتماعی یافتن بازیکن متفاوت است، البته اگر شما بازیکن متفاوت هستید، باید تمام تلاشتان را بکنید تا مخفی باقی بمانید!‌

داستانی (Storytelling):

بازی‌هایی با تمرکز روی روایت داستان و جزئیاتی که به واسطه یا توسط تصمیمات بازیکنان در طول بازی ساخته شده است. این داستان می‌تواند یک رویداد یا روایت کوتاه باشد که در یک جلسه از بازی به پایان می‌رسد یا به صورت یک کمپین و بخش داستانی کامل، در طول سناریو‌ها و جلسات مختلف بازی کردن ادامه دارد. قسمت‌های مختلف از داستان از روی یک متن از قبل نوشته شده خوانده می‌شود که توسط بازیکنان انتخاب شده‌است خوانده می‌شود یا در صورت آزادی عمل بیشتر، یک کارت یا قطعه‌ای از بازی، بازیکنان را وادار می‌کند تا داستانی براساس آن کارت یا قطعه را ساخته و روایت کنند. در این نوع از بازی‌ها بازیکنان داستان و ماجرا مخصوص به خود را به واسطه تصمیماتی که در بازی می‌گیرند، ساخته و روایت می‌کنند.

کارگرگذاری (Worker-placement):

در این نوع از بردگیم ها، بازیکنان اعمال و کنش‌هایشان با گذاشتن یک کارگر – از میان کارگرهایی که در اختیارتان قرار دارد – در فضای مخصوص به آن کنش در صفحه بازی، انتخاب می‌کنند. گاهی به واسطه تم و داستان بازی، این کارگر‌ها، کارمندان، دوستان یا شخصیت‌های داستان هستند.معمولا یورگیم‌ها بیشتر از بازی‌های دیگر از این مکانیک بهره می‌برند. در یوروگیم‌هایی که گذاشتن یک کارگر در یک فضای خاص، بازی‌کنان دیگر را از گذاشتن کارگر در همان فضا و به دست آوردن همان کنش منع می‌کند، نوعی تعامل انفعالی شکل می‌گیرد.

warhammer-40k-miniatures-game-miniatures-image-1

بازی‌های جنگی (Wargames):

بازیکنان ارتش‌هایشان که معمولا به شکل مجسمه مینیاتوری، توکن یا مهره روی نقشه‌ای با فضاها، اندازه‌ها و مقیاس‌های مشخص باری حرکت کردن، در مقابل همدیگر قرار می‌دهند. در این بازی‌ها از بین بردن تمامی نیروهای دشمن یا به انجام رساندن یک ماموریت می‌تواند شرط پیروزی باشد. مبارزات و جنگ معمولا به وسیله تاس ریختن یا بازی کردن کارت‌های مختلف انجام می‌گیرد.
پیمایش به بالا