بازی دان

داستان بازی:

یک بازی استراتژیک انتزاعی است، با کمی طعم شانس.
هر بازیکن 8 تاس (4 تاس چهار وجهی و 4 تاس شش وجهی) در ابتدای بازی دارد.
بازیکنی که بتواند دو تاس را به آخرین رتبه (پایه حریف) برساند برنده بازی است.

تعداد بازیکنان : 2 نفر
زمان بازی :‌20 – 30 دقیقه
سن بازیکنان : 10 سال به بالا
طراح بازی : امین نصری
محصولی از گروه همپایه

پیمایش به بالا