بازی بازار۱۲۹۵

داستان بازی

در سال 1295، یعنی 95 سال بعد از پایتخت شدن تهران، بازار کوچک تهران که قبل از آن رونق چندانی نداشت با افزایش تعداد مهاجران روبه رو شد. بازار تهران کم کم در حال تبدیل شدن به یک بازار بزرگ بود و نیاز به یک مدیر توانمند داشت. به همین خاطر مسابقه اى بين ٥ حجره دار باتجربه ترتیب داده شد تا طی یک هفته هر کدام که از فروش اجناس مختلف درآمد بیشتری کسب کند، بعنوان بزرگ بازار معرفی شود.در این بازی شما در غالب حجره داران بازار تهران،5 روز به رقابت می پردازید تا با فروش هوشمندانه تر برنده بازی شوید.

تعداد بازیکنان : ۳ الی ۵ نفر
زمان بازی :‌۴۰ – ۸۰ دقیقه
سن بازیکنان : ۸ سال به بالا
طراح بازی : امین نصری
محصولی از گروه همپایه

پیمایش به بالا