آرزو نصری

بنیانگذار و مدیر منابع انسانی در فکرکده و مدیر استراتژی های بازاریابی،
یکی از بنیانگذاران شرکت همپایه

 

مدرک کارشناسی ارشد، MBA (2016-2019)
لیسانس، (2009-2013)IT
 

 

پیمایش به بالا